هاش چیست؟

هاش چیست؟

هش یک تابع ریاضی است که ورودی با طول دلخواه را به یک خروجی رمزگذاری شده با طول ثابت تبدیل می کند. بنابراین صرف نظر از مقدار اصلی داده یا اندازه پرونده ، هش منحصر به فرد آن همیشه یک اندازه خواهد بود. علاوه بر این ، از هش نمی توان برای “مهندسی معکوس” ورودی از خروجی هش استفاده کرد ، زیرا توابع هش “یک طرفه” هستند (مانند چرخ گوشت ؛ شما نمی توانید گوشت گاو را دوباره در یک استیک قرار دهید). هنوز هم ، اگر از چنین تابعی روی داده های مشابه استفاده کنید ، هش آن یکسان خواهد بود ، بنابراین اگر قبلاً هش آن را می دانید ، می توانید اعتبار یکسان بودن داده ها (یعنی بدون تغییر) را تأیید کنید. بیشتر بخوانید