در صورتی که متوجه نشده باشید ، در حال حاضر نرخ بهره بسیار پایین است . فدرال رزرو نرخ بهره اصلی خود را در حدود پایین تر از صفر تا 0.25 درصد کاهش داده است. بانک ها نیز از این روش پیروی کرده اند و حساب های پس انداز متوسط ​​در حال پرداخت 0.06٪ APY هستند.

در حالی که چند حساب بانکی با بازده بالا نرخ هایی را ارائه می دهند که تا حدی بالاتر از این نرخ هستند ، سپرده های بانکی از نظر سود چندان درامد شما نیستند. خوشبختانه کسب درامد بالاتر بدون پذیرفتن ریسک اضافی زیاد غیرممکن است. بیشتر بخوانید