رمزارزها از زمانی که برای اولین بار در سال 2009 معرفی شدند، رشد قابل توجهی در محبوبیت داشته اند. این سردرگمی افسانه ها و شایعاتی را در مورد این ارزهای دیجیتال ایجاد می کند.

بدون ترتیب خاصی، در اینجا برخی از رایج‌ترین افسانه‌های مربوط به ارزهای دیجیتال ، همراه با بررسی حقایق آورده شده است تا به شما در تصمیم‌گیری درباره وجود حقیقت یا نادرستی در آنها کمک کند.

بیشتر بخوانید