ساتوشی ناکاموتو کیست؟

Satoshi Nakamoto نام ناشناسی است که سازندگان ارز رمزنگاری شده بیت کوین از آن استفاده کرده اند.

اگرچه نام Satoshi Nakamoto غالباً مترادف با بیت کوین است ، اما شخص واقعی که این نام نشان دهنده آن است ، هرگز پیدا نشده است و این باعث می شود که بسیاری از افراد باور کنند که این نام مستعار برای شخصی با هویت متفاوت یا گروهی از افراد است.

غذاهای کلیدی

  • Satoshi Nakamoto نام مستعار است که نامه سفید اصلی بیت کوین را نوشت و هویتی است که با اختراع خود بیت کوین اعتبار دارد.
  • در حالی که چندین نفر ادعا کرده اند که ساتوشی هستند ، اما هویت واقعی هرگز تأیید و آشکار نشده است.
  • با توجه به قیمت BTC امروز ، Satoshi یک میلیاردر خواهد بود.

بیشتر بخوانید