منظور از ارز دیجیتال Shitcoin چیست؟

منظور از ارز دیجیتال Shitcoin چیست؟

منظور از ارز دیجیتال Shitcoin چیست؟
اصطلاح شیتکوین به یک ارز رمزنگاری شده با ارزش کم یا بدون ارز دیجیتالی اشاره می کند که هیچ هدف فوری و مشخصی ندارد. این کلمه یک اصطلاح تحقیرآمیز است که اغلب برای توصیف آلت کوین یا ارزهای رمزنگاری شده پس از محبوبیت بیت کوین ایجاد شده است .

کاهش ارزش یک شیت کوین اغلب به دلیل عدم موفقیت سرمایه گذاران است ، زیرا با حسن نیت ایجاد نشده است یا به دلیل قیمت آن بر اساس حدس و گمان است. بنابراین ، این ارزها سرمایه گذاری بدی محسوب می شوند.

بیشتر بخوانید